Integritetspolicy

Hurricane AB har alltid värnat om sina kunders personliga integritet och behandlat privat information med hög säkerhet. Den 25 maj 2018 träder den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR)/Dataskyddsförordningen, i kraft och vi anser att det - liksom alla tidigare år - är viktigt att klargöra hur Hurricane AB tillhandahåller personlig information. Hurricane AB värnar om din personliga integritet och vi kommer aldrig dela med oss av dina personuppgifter till någon annan än våra samarbetspartners där vi har avtal som garanterar att dina uppgifter är trygga även hos dem. Vi registrerar inte mer information från dig än den som vi behöver. I samband med insamlande av personuppgifter kommer även en informationsskyldighet, se nedan för mer djupgående information. 

Insamling av information

Vi, Hurricane AB, samlar in information från dig när du genom vår hemsida gör ett köp från oss, när du i samband med köp registrerar din leverans- och fakturaadress, loggar in/ut från ditt konto och/eller registrera sig på vår webbplats. Den insamlade informationen vi tar emot inkluderar ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt personnummer, ditt telefonnummer/ditt mobilnummer, samt din leverans- och fakturaadress. Att vi har din e-postadress är exempelvis viktigt för att vi ska kunna skicka ut orderbekräftelser, betalningsinformation och uppdateringar kring din order. Ibland kan det även uppstå frågetecken kring orders och då behöver vi kunna kontakta dig. Vi samlar in ditt personnummer, vilket är nödvändigt då vi, Hurricane AB, bedriver försäljning av varor som har 18-årsgräns samt för att vi vill förhindra att någon oskyldig person utnyttjas för exempelvis falska beställningar och liknande missbruk.

Användning av informationen

Den information vi samlar in från dig används för att tillgodose dina personliga behov, förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp och kontakt med oss, kontakta dig via telefon och/eller e-post och smidigt kunna leverera din beställda order från oss till er. Vi behöver ditt namn och ditt personnummer för att veta att det verkligen är du, det vill säga rätt person, som lägger en order/beställning via vår hemsida. Personnummer är viktigt då vi har 18-årsgräns på majoriteten av varorna vi tillhandahåller. Skulle du däremot lägga en order på enbart produkter som inte har 18-årsgräns, exempelvis ammunition, och väljer ett betalningsalternativ såsom Swish eller förskottsbetalning så går det bra att skriva 10 stycken 0 istället för personnummer i rutan. Uppgifterna vi samlar in används till kundregister, för att kunna kommunicera med dig vid eventuella frågor, samt för att kunna tillgodose eventuella garantier och liknande. 

E-handelssäkerhet

Vi, Hurricane AB, är de enda som äger informationen som samlas in via vår hemsida, https://shop.luftvapen.se. Din privata, personliga och personligt identifierbara information du ger oss kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag eller utomstående part - i något syfte - utan ditt samtycke. Undantag av detta gäller då din information krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, exempelvis för att skicka en beställning/order till dig som du lagt via vår hemsida. Vi sparar aldrig kunduppgifter och personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När det inte längre existerar ett behov för kunduppgifterna/personuppgifterna, exempelvis om du inte längre är kund hos oss, så tas dessa uppgifter bort från vårt kundregister. Dock, då vi bedriver försäljning av varor och produkter som ofta har garanti, så måste vi kunna spara vissa personuppgifter för att kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden - åtminstone tills garantitiden har gått ut. Är det dock någonting du vill bortse ifrån och trots det vill tas ur vårt register är det bara att kontakta oss så fixar vi det. Då Skatteverket kräver att företag skall spara bokföring i 7 år måste vi på en rättslig grund spara personuppgifter på våra kunder i 7 år, plus räkenskapsårets utgång.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, överför eller byter inte på något sätt över personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar dock inte vår betrodda tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, dock med kravet att denna tredjepart godkänner att hålla all information konfidentiell. Vi, Hurricane AB, anser att det är viktigt att dela den information i syfte att undersöka, förhindra och/eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver det. Vi använder oss enbart utav utomstående parter som är nödvändiga, det vill säga den tredjepart som sköter vår webbplats och de vi samarbetar med för att kunna leverera våra produkter och varor till dig. De parter vi samarbetar med följer alla GDPR. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet endast då det krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Informationsskydd

Hurricane AB vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och den information du ger oss via exempelvis ett köp via vår hemsida. Vi lägger stor vikt vid att dina personliga uppgifter aldrig ska nå ut, utan ditt samtycke, till en utomstående part som inte har med dem att göra. Dina personliga uppgifter lagras säkert och skickas inte runt eller riskerar att komprimeras på grund av vårdslöst hanterande. Vi har en begränsning över vilka som har tillgång till uppgifterna och informationen för din egen säkerhet. Vi använder oss utav säkra uppdaterade datorer med bland annat antivirusprogram, ett krypterat och säkert nätverk och allting säkerhetskopieras för säkerhetsskull. Endast de behöriga människor som ska uträtta ett specifikt arbete, exempelvis i samband med fakturering, packning/frakthantering eller kundservice, har tillgång till den personligt identifierbara informationen. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Avsluta prenumeration

Vi använder oss utav den e-postadress du förser oss med för att kunna skicka information och uppdateringar som angår din beställning och för att kunna kommunicera med dig i fall du efterfrågar kontakt, behöver hjälp och/eller har har frågor till oss. Vi skickar inte ut några nyhetsbrev.

Samtycke

Genom att du använder dig utav vår webbplats så godkänner du vår integritetspolicy samt våra villkor. Personuppgifter hos oss sparas under den tid vi har en pågående kundrelation och vi har en rättslig grund att spara uppgifterna till bokföring i enlighet med våra villkor (se under ”e-handelssäkerhet” för mer info). De sparas även för att kunna tillgodose eventuella behov, exempelvis för att kunna bevisa ert köp hos oss i frågor om garanti. Om ni, när som helst, vill att vi ska radera era personuppgifter så kan ni maila eller ringa oss. Däremot, om vi raderar era personuppgifter och orderhistorik så kommer vi inte heller längre att kunna hjälpa er med exempelvis kvitton till ordrar som kanske behövs som bevis till garanti, stöldanmälning eller försäkring. Alla kunder har dock rätten att återkalla detta samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller att bli raderade från vårt kundregister.