Daystate

OBS! Tänk på att optik/fäste inte ingår med vapnen om det inte tydligt framgår i texten.