Luftgevär

OBS! Tänk på att optik/fäste inte ingår med vapnen om det inte tydligt framgår i texten.

 

Söker ni fjädervapen titta på Weihrauch!